MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
SATICI
: Escobar Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi.
Adres : DİKİLİTAŞ MH.DİLEK SK.MOZAİK APT.6B/C / BEŞİKTAŞ.
Telefon : 0212 261 04 47
E-mail : [email protected]
Mersis No: 0377046611200018

ALICI
 (Adı/soyadı/Ünvanı):
T.C. Kimlik No:
Adresi :
Telefon :
E-mail :

2. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.escobar.coffee alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

TESLİMAT’a ilişkin hükümlere işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde yer alan Genel Hükümler bölümünde yer verilmektedir.

Ürünlerin Cinsi ve türü:
Miktarı:
Toplam (KDV Dahil) Fiyatı:
Ödeme Şekli :
Teslim Edilecek Kişi :
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. ALICI, SATICI’ ya ait http://www.escobar.coffee alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, KDV dahil toplam fiyatı ve ödeme şekli ile kargo ücretini de içeren teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
3.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.
3.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
3.4. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürün teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ürün teslimatı yapılmayabilir.
3.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.6. Aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
3.7. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün 3 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda, nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
3.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü yasal 30 günlük süre içinde teslim edemez ve gecikme 10 günü aşarsa, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, durumun satıcıya bildirildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde (ödeme şekline göre) banka havalesi ile veya kredi kartına iade edilir. Bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
3.10. ALICI, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.
3.11. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.
3.12. ALICI işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, toplam fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek, Ürün’ü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.
3.13. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların işbu Sözleşmeden doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

4. CAYMA HAKKI
4.1. Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan yukarıdaki kanallar aracılığıyla ALICI tarafından SATICI’ya bildirilmek zorundadır.Cayma hakkı kapsamında öngörülen
4.2. ALICI, siparişini oluşturduktan sonra kargolama aşamasından önce SATICI’yı telefon ile arayarak siparişini iptal ettirme hakkına sahiptir.

5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallarda cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetlerde de cayma hakkı kullanılmaz.

6. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ALICI’nın doğrudan yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.).
İnternet sitesi üzerinden siparişin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı Ünvan- İmza

Alıcı İsim/Ünvan -İmza