Gizlilik Politikası

Müşterilerimiz tarafından Şirketimiz Escobar Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (ESCOBAR)’ne ait www.escobar.coffee sitesi üzerinden verilen bilgilerin gizliliği, korunması, sisteme kaydedilmesi ve ilgili diğer konularda uygulanacak gizlilik politikaları aşağıdaki gibidir:
Sitemize girilen bilgilerin ve sitemizde gerçekleştirien işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Escobar Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve/veya ilgili kuruluşlar tarafından sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan gerekli lisansları almış Ödeme Kuruluşları’nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Ödeme işlemlerine ilişkin hassas ödeme verileri ESCOBAR tarafında görülmez ve kaydedilmez.

Müşterilerimizin, alışveriş için kullandığı bilgileri başta olmak üzere kimliklerinin belirlenebilmesine yol açacak her türlü bilgi, not, fotoğraf, kayıt, görüntü ve benzeri veriler gizli bilgi olarak kabul edilir.

Müşterilerimizin Sitemize ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer kişiler tarafından görüntülenemez. Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde sadece yasaların cevaz verdiği ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

ESCOBAR, kendisine, personeline ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer üçüncü kişilere açıklanan gizli bilgiyi;
a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı ve verilecek hizmetlerin gerektirdiği ölçüde kullanmayı,
b) Herhangi bir üçüncü kişiye, Müşteri’nin izin verdiği haller hariç olmak üzere, hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
ESCOBAR kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Müşterilerinin gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler aşağıdaki gibidir:

a. Kamuya mal olmuş bilgiler
b. Müşteriden bağımsız olarak geliştirilen veya edinilen bilgi, tecrübeler.
c. Bilgiyi Alanın, İfşa Eden paylaşmadan önce de hukuka uygun olarak bildiği ve sahibi olduğu bilgiler
d. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme ve/veya hakem kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Müşteri yukarıda tanımlanan gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidir. ESCOBAR, Müşteri verilerini kâr amacıyla satamaz, paylaşamaz, verilerin üzerinde hak iddia edemez.

ESCOBAR Müşterilerinin, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölgeler, ilgi alanları, eğitim düzeyleri, alışveriş yaptıkları yerler, alışveriş rutinleri, telefon numarası bilgileri, konum verileri dahil olmak üzere tüm verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde güvence altına alınır.

ESCOBAR’nın Müşteri bilgilerini saklama yükümlülüğü süresizdir, Müşterilerin ESCOBAR’dan yararlanmak için onaylamış olduğu Satış Sözleşmesi, kişisel bilgilerinin paylaşılmasına rıza gösterdiği şeklinde yorumlanamaz. Gerekmesi halinde, ESCOBAR, Müşterilerinden sunulan hizmetin kapsamı içinde kalmak şartıyla, paylaşım izini isteyebilir. Bu izin, her işlemde değil, Müşteri’nın talep ettiği hizmetten daha kapsamlı yararlanmasını sağlamak için sadece gereken yerlerde ESCOBAR tarafından talep edilir.
Müşteriler bilgi almak istedikleri konular hakkında, ESCOBAR’a ait 0212 261 04 47 Müşteri Hizmetleri numarasından ve/veya [email protected] eposta adresi ile temas kurarak talep ve şikayetlerini iletebilir.